Sözlükte "tekke" ne demek?

1. Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergah.
2. esrar içilen üstü kapalı yer.
3. İşsiz güçsüz kimselerin buluşup sığındıkları yer.